Kurs EAGLE – Rozdział 9 – Tworzenie płytki na podstawie schematu

21 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleJeżeli mamy zainstalowany moduł Schematic Editor i schemat został już wcześniej narysowany, to w takim wypadku wystarczy klika kroków, aby uzyskać taki sam efekt jak w poprzedniej części.

Generowanie pliku płytki

Otwieramy plik demo1.sch i wybieramy ikonę

BOARD Ikona: BOARD.

Za pomocą tego polecenia tworzymy płytkę o tej samej nazwie co załadowany schemat (demo1.brd). Na pytanie „Create file ?” („Czy utworzyć plik?”) odpowiadamy twierdząco klikając na OK. Powiększamy okno modułu Layout Editor. Biała ramka z prawej strony okna symbolizuje kształt i rozmiar płytki. Jest utworzona z linii na warstwie layer 20, Dimension.

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 8 – Projektowanie płytki bez schematu

21 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleW rozdziale tym zawarte są informacje dotyczące projektowania płytek drukowanych oraz modyfikowania już istniejących projektów wykonanych za pomocą modułu Layout Editor. Najpierw stworzymy płytkę bez schematu.

Rozdział ten poświęcony jest w głównej mierze dla użytkowników nieposiadających modułu Schematic Editor. Jeżeli zaś takowy moduł został zainstalowany, nie ma konieczności wykonywania poniższych ćwiczeń. Warto jednak zapoznać się z lekturą, gdyż może ona zawierać cenne informacje.

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 7 – Automatic Forward&Back Annotation

21 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleProjektując płytki powinniśmy zawsze używać funkcji Forward&Back Annotation. Tylko wtedy możemy być pewni, że płytki i schematy będą zgodne ze sobą. Ten mechanizm kontrolny jest aktywowany tylko wtedy, Jeżeli załadujemy schemat i płytkę o tej samej nazwie. Program zawsze ładuje obydwa pliki, Jeżeli znajdują się one w tym samym katalogu. Zgodność w tym kontekście oznacza, że lista połączeń, elementy oraz wartości są identyczne.

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 6 – Rysowanie schematu

20 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleW rozdziale tym zostały zawarte informacje na temat tego, w jaki sposób sieci oraz szyny używane są podczas rysowania. Zawiera on również inne informacje, które później będą wykorzystywane podczas tworzenia dowolnego schematu. Aby utworzyć pusty dokument, wybieramy odpowiednio File/New/Schematic w Panelu Sterowania, a następnie powiększamy okno.

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 5 – Używanie bibliotek

30 września 2012, autor: kzmuda

Program EAGLE rozpowszechniany jest z mnóstwem bibliotek zawierających zarówno przelotki jak i elementy montowane powierzchniowo. Drzewo widoczne w Panelu Sterowania programu EAGLE oferuje podgląd szczegółowych informacji na temat zawartości bibliotek. Aby nauczyć się korzystania z bibliotek programu najpierw należy utworzyć nowy schemat z czystym obszarem rysowania. W tym celu wybieramy odpowiednio File/New/Schematic.

Polecenie ADD

Aby wybrać element z biblioteki wybieramy ikonę

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 4 – Obwody, koła, łuki, prostokąty i tekst

10 marca 2012, autor: kzmuda

Obwody, koła, łuki, prostokąty oraz tekst tworzone są za pomocą poleceń: WIRE, CIRCLE, ARC, RECTANGLE oraz TEXT. Z jednej strony obiekty te służą jako czyste rysunki dla symboli, obudów i ramek. Z drugiej strony mogą one pełnić specjalne funkcje, takie jak definiowanie zabronionych obszarów.

Na początek należy utworzyć nowy schemat. W tym celu zamykamy wszystkie okna i w Panelu Sterowania wybieramy odpowiednio File/New/Schematic. W ten sposób został utworzony nowy plik schematu o nazwie untitled.sch. Normalnie nigdy nie powinno się zapisywać pliku pod nazwą untitled, dlatego wybieramy odpowiednio File/Save as, aby zapisać plik pod inną nazwą. Następnie powiększamy okno edytora.

Polecenie WIRE

Polecenia WIRE używa się do

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 3 – Rozpoczęcie pracy z programem

7 marca 2012, autor: kzmuda

Tworzenie projektów

Aby utworzyć nowy projekt, uruchamiamy program EAGLE. Standardowo zostanie otworzone okno Panelu Sterowania. Klikamy lewym przyciskiem myszy na znak „+” znajdujący się obok gałęzi Projects, a następnie na ten sam znak przy folderach examples i tutorial. W ten sposób w oknie zostanie wyświetlona zawartość tego folderu. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tutorial i z menu kontekstowego wybieramy polecenie New Project.

Program utworzył nowy podfolder w gałęzi tutorial (Rys. 16). Wpisujemy dla niego dowolną nazwę (domyślnie jest nią najczęściej MyProject lub New_Project_1). Nowo utworzony podfolder będzie zawierał wszystkie pliki danych należące do tego projektu. Istnieje również możliwość zdefiniowania dodatkowych podfolderów.

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 2 – Pierwsze spojrzenie na program

21 stycznia 2012, autor: kzmuda

Panel Sterowania (Control Panel)

Po uruchomieniu programu EAGLE, pierwsze co pojawi się na ekranie, to Panel Sterowania (Rys. 2). Okno to umożliwia ładowanie i zapisywanie projektów oraz ustawianie różnych parametrów programu, tak by dalsza praca z nim była prosta i wygodna.

 

Panel sterowania

Rys. 2 - Panel sterowania

 

Po lewej stronie okna znajduje się drzewo katalogów. Aby rozwinąć jeden z nich, wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na interesującej nas gałęzi lub kliknąć raz na znajdujący się obok niej symbol plusa (+). Aby ponownie zamknąć wyświetloną zawartość gałęzi należy kliknąć w umieszczony obok niej symbol minusa (-).

Czytaj dalej… »

Kurs Eagle – Rozdział 1 – Wiadomości wstępne

20 stycznia 2012, autor: kzmuda

Program CADSOFT EAGLE 4.1 jest profesjonalnym narzędziem służącym do projektowania schematów elektrycznych i obwodów drukowanych. Należy on do grupy programów typu CAD, czyli aplikacji wspomagających projektowanie obwodów elektrycznych. Sama nazwa EAGLE jest natomiast skrótem od angielskich słów „Easily Applicable Graphical Layout Editor”. Tłumacząc je w sposób niedosłowny oznacza to dający się łatwo zastosować graficzny edytor schematów ideowych i obwodów drukowanych. Słowo „Layout” oznacza bowiem układ, co w tym przypadku można zinterpretować jako rozmieszczenie elementów elektronicznych, ścieżek, punktów lutowniczych, przelotek, tekstów i innych elementów schematu elektrycznego.

Czytaj dalej… »