Kurs EAGLE – Rozdział 4 – Obwody, koła, łuki, prostokąty i tekst

10 marca 2012, autor: kzmuda

Obwody, koła, łuki, prostokąty oraz tekst tworzone są za pomocą poleceń: WIRE, CIRCLE, ARC, RECTANGLE oraz TEXT. Z jednej strony obiekty te służą jako czyste rysunki dla symboli, obudów i ramek. Z drugiej strony mogą one pełnić specjalne funkcje, takie jak definiowanie zabronionych obszarów.

Na początek należy utworzyć nowy schemat. W tym celu zamykamy wszystkie okna i w Panelu Sterowania wybieramy odpowiednio File/New/Schematic. W ten sposób został utworzony nowy plik schematu o nazwie untitled.sch. Normalnie nigdy nie powinno się zapisywać pliku pod nazwą untitled, dlatego wybieramy odpowiednio File/Save as, aby zapisać plik pod inną nazwą. Następnie powiększamy okno edytora.

Polecenie WIRE

Polecenia WIRE używa się do

Czytaj dalej… »

Kurs EAGLE – Rozdział 3 – Rozpoczęcie pracy z programem

7 marca 2012, autor: kzmuda

Tworzenie projektów

Aby utworzyć nowy projekt, uruchamiamy program EAGLE. Standardowo zostanie otworzone okno Panelu Sterowania. Klikamy lewym przyciskiem myszy na znak „+” znajdujący się obok gałęzi Projects, a następnie na ten sam znak przy folderach examples i tutorial. W ten sposób w oknie zostanie wyświetlona zawartość tego folderu. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tutorial i z menu kontekstowego wybieramy polecenie New Project.

Program utworzył nowy podfolder w gałęzi tutorial (Rys. 16). Wpisujemy dla niego dowolną nazwę (domyślnie jest nią najczęściej MyProject lub New_Project_1). Nowo utworzony podfolder będzie zawierał wszystkie pliki danych należące do tego projektu. Istnieje również możliwość zdefiniowania dodatkowych podfolderów.

Czytaj dalej… »