Tin-whiskers a RoHS

13 czerwca 2012, autor: kzmuda

Whisker na potencjometrze odczytującym położenie pedału gazu w samochodzie

Whisker na potencjometrze odczytującym położenie pedału gazu w samochodzie

19 maja 1998 roku około godziny 15:00 utracono kontrolę nad satelitą Galaxy IV. Satelita uległ awarii i wpadł w niekontrolowaną rotację. W wyniku awarii miliony ludzi w USA straciło możliwość przesyłania wiadomości na Pagery. Przywrócenie serwisu zajęło kilka dni. Skutki awarii odczuły także stacje telewizyjne Reuters, CBS oraz radiowa NPR. Stacje te zmuszone zostały do szukania alternatywnych kanałów przekazu. Nad satelitą nigdy nie odzyskano już kontroli.

17 kwietnia 2005 roku w elektrowni atomowej Millstone w Waterford, Connecticut –  karta pomiarowa systemu odprowadzania pary reaktora atomowego wykrywa zbyt niskie ciśnienie w przewodach. Uruchomiona zostaje awaryjna procedura wyłączania reaktora. Po późniejszej kontroli okazało się, że ciśnienie w przewodach było w normie.

Czytaj dalej… »

Nowości na stronie

12 czerwca 2012, autor: kzmuda

Po dłuższej przerwie chciałbym zapowiedzieć kilka nowości, jakie pojawią się na stronie w najbliższym czasie. Po pierwsze pojawi się dłuższy artykuł na temat dyrektywy RoHS. Dowiemy się czym jest i czego dotyczy ta dyrektywa. Omówione zostaną także zagrożenia i problemy związane z usuwaniem ołowiu z urządzeń elektronicznych, co jest podyktowane właśnie tą regulacją prawną. Dość obszerny fragment artykułu, jeśli nie największy, zostanie poświęcony Tin-Whiskers, małym cynowym włoskom, które potrafią narobić trochę kłopotów. Zapraszam już wkrótce do zapoznania się z artykułem pt. „Tin-Whiskers a RoHS„.

W dalszej kolejności opublikowana zostanie kolejna część kursu Altium Designer 10 – „Tworzenie projektu PCB”. W tej części będziemy kontynuować Nasz mini projekt przerzutnika astabilnego. Poznamy kilka sposobów rozmieszczania elementów. Zaczniemy routing automatyczny i ręczny. Zakończymy również projekt płytki. W dalszych częściach kursu pojawi się jeszcze opis pliku OutJob – wspomagającego generowanie dokumentacji technicznych. Osobnym tematem, którym na pewno zajmiemy się w przyszłości, będzie tworzenie bibliotek do Altiuma. Zrobimy przegląd wszystkich typów bibliotek i omówimy każdą z osobna. Najwięcej miejsca poświęcimy bibliotekom bazodanowym oraz opartym o repozytoria SVN. Dodatkowo rozważam wprowadzenie kursu uzupełniającego do Altium Designer, o nazwie „AD10 – Co to jest?„. Kurs będzie opisywał poszczególne elementy środowiska AD10. Będzie go można traktować, jako mały słownik AD10, z którego dowiemy się np. co to jest Workspace, Room, SvnDBLib itp.

Kontynuowany będzie także kurs Eagle. Już niebawem pojawią się kolejne jego części.

Gorąco zapraszam do odwiedzania strony MyElectronics.pl