Kurs EAGLE – Rozdział 7 – Automatic Forward&Back Annotation

21 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleProjektując płytki powinniśmy zawsze używać funkcji Forward&Back Annotation. Tylko wtedy możemy być pewni, że płytki i schematy będą zgodne ze sobą. Ten mechanizm kontrolny jest aktywowany tylko wtedy, Jeżeli załadujemy schemat i płytkę o tej samej nazwie. Program zawsze ładuje obydwa pliki, Jeżeli znajdują się one w tym samym katalogu. Zgodność w tym kontekście oznacza, że lista połączeń, elementy oraz wartości są identyczne. Jeśli załadujemy schemat i płytkę, która ma taką samą nazwę i znajduje się w tym samym katalogu (i na odwrót), EAGLE uruchamia sprawdzanie ich spójności. Jeśli zostaną odkryte różnice, możemy uruchomić ERC. Rezultaty zostaną wyświetlone w oknie edytora tekstu. Umożliwia to ręczne poprawienie niezgodności pomiędzy plikami. Korzystając z tej metody możemy nawet narysować schemat układu na podstawie jego płytki.

Forward&Back Annotation może być przerwany, jeśli tylko jedno okno schematu lub tylko jedno okno płytki zostanie aktywowane. Jakiekolwiek zmiany mogą spowodować niezgodność w plikach schematu i płytki. Właśnie dlatego zawsze powinniśmy przestrzegać poniższej zasady:

Podczas gdy pracujemy z płytką, nigdy nie powinniśmy zamykać okna schematu (i na odwrót). Lepszym rozwiązaniem będzie na pewno zminimalizowanie okna.

Podczas pracy z nadzorem Forward&Back Annotation wszystkie zmiany dokonane w schemacie płytki powodują automatyczne zmiany w samej płytce (i na odwrót). Niektóre zmiany mogą być przeprowadzone tylko na płytce lub na schemacie (na przykład elementy lub sieci). Inne są możliwe tylko na schemacie (na przykład dodawanie elementów). EAGLE zapobiega takim operacjom w edytorze płytek. Proponuje dokonywanie ich w module Schematic Editor.

Aby sprawdzić działanie Forward&Back Annotation otwieramy plik demo2.sch. Płytka demo2.brd zostanie załadowana automatycznie w oknie Layout Editor. Zmieniamy kilka przykładowych nazw oraz wartości (polecenia NAME oraz VALUE). Możemy zatem zauważyć, że zmiany dokonywane są w obu oknach naraz. Podobny eksperyment Można wykonać z innymi poleceniami takimi jak: DELETE, UNDO oraz REDO.

Skomentuj

*