Kurs EAGLE – Rozdział 9 – Tworzenie płytki na podstawie schematu

21 czerwca 2013, autor: kzmuda

eagleJeżeli mamy zainstalowany moduł Schematic Editor i schemat został już wcześniej narysowany, to w takim wypadku wystarczy klika kroków, aby uzyskać taki sam efekt jak w poprzedniej części.

Generowanie pliku płytki

Otwieramy plik demo1.sch i wybieramy ikonę

BOARD Ikona: BOARD.

Za pomocą tego polecenia tworzymy płytkę o tej samej nazwie co załadowany schemat (demo1.brd). Na pytanie „Create file ?” („Czy utworzyć plik?”) odpowiadamy twierdząco klikając na OK. Powiększamy okno modułu Layout Editor. Biała ramka z prawej strony okna symbolizuje kształt i rozmiar płytki. Jest utworzona z linii na warstwie layer 20, Dimension.

Klikamy na MOVE, a następnie klikamy prawy prostokątny narożnik płytki. Przesuwamy kursor trochę w lewo i klikamy lewym przyciskiem myszy. Właśnie zredukowaliśmy rozmiar płytki. Rozmiar płytki możemy zmieniać w dowolnym momencie. możemy oczywiście również usunąć ramkę (polecenie DELETE) i zastąpić ją, na przykład predefiniowaną obwolutą płytki zawartą w pliku skryptu (polecenie SCRIPT).

Umieszczanie elementów

Wybieramy ikonę Zoom-to-fit. Rysunek zostanie powiększony. Elementy usytuowane są z lewej strony płytki.

Klikamy na MOVE, a następnie na największy układ IC i przesuwamy kursor do środka płytki. Element i jego połączenia zostaną dołączone do kursora. Klikamy prawy przycisk myszy, jeśli chcemy obrócić element. Jeśli chcemy zatwierdzić pozycję elementu, klikamy lewym przyciskiem myszy. używając polecenia MOVE przenosimy wszystkie elementy.

Innym sposobem przenoszenia elementów jest wywołanie polecenia MOVE, a następnie wpisanie w linii poleceń:

JP1

Element zostanie przyczepiony do kursora myszy. Aby wyświetlić najkrótsze możliwe połączenia, wybieramy ikonę

RATSNEST Ikona: RATSNEST.

Kiedy tylko chcemy sprawdzić, czy dobrze rozmieściliśmy elementy na płytce (na przykład krótkie ścieżki) możemy ponownie użyć polecenia RATSNEST.

Zauważmy, że:
Po wygenerowaniu pliku płytki za pomocą polecenia BOARD program EAGLE rozmieszcza wszystkie elementy płytki po lewej stronie płytki, w ujemnych współrzędnych. W wersji Freeware na przykład, możemy umieszczać elementy wewnątrz obszaru o rozmiarze około 3,9 x 3,2 cala. Aby poprowadzić ścieżki lub użyć funkcji Autoroutera musimy najpierw przenieść wszystkie elementy do wnętrza tego pola.

Autorouter – krótki przykład

Jeśli chcemy zobaczyć jak wygląda działanie Autoroutera, z paska narzędzi poleceń wybieramy ikonę

AUTO Ikona: AUTO.

Wybieramy odpowiednie Routing Grid (domyślnie 50) i klikamy na OK.

Rozmieszczanie elementów trwa chwilę (w tym czasie możemy obserwować pasek stanu). Jeżeli jednak trwa to zbyt długo, możemy przerwać działanie Autoroutera klikając na ikonę STOP. Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie „Interrupt ?” („Przerwać ?”). Klikamy na Yes. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z rezultatu, możemy cofnąć wykonaną akcję klikając na RIPUP.

Jeśli chcemy zamienić obecne ścieżki w połączenia typu airwire, klikamy te ścieżki i rozpoczynamy prowadzenie wybieramy ikonę

GO Ikona: GO

znajdującą się na pasku narzędzi.

Jeśli chcemy zamienić wszystkie ścieżki na połączenia typu airwire, klikamy na

RIPUP Ikona: RIPUP,

a następnie na ikonę z symbolem sygnalizacji świetlnej. Pojawi się okienko z pytaniem „Ripup all signals ?”. Klikamy na OK.

Nie zależnie od tego, ile ścieżek zostało już poprowadzonych, zawsze możemy uruchomić Autorouter. Sygnały zasilające i inne krytyczne sygnały zazwyczaj prowadzone są ręcznie, zanim Autorouter zostanie uruchomiony. Ścieżki, które zostały poprowadzone przed uruchomieniem Autoroutera nie będą mogły być już zmienione.

Ręczne prowadzenie ścieżek

Polecenia ROUTE zamienia połączenia typu airwire na ścieżki. Klikamy na ikonę ROUTE znajdującą się na pasku narzędziowym poleceń. Klikamy punkt połączenia typu airwire. Podobnie jak w przypadku polecenia WIRE, również i w tym przypadku możemy wprowadzić dodatkowe parametry takie jak szerokość linii czy ścieżka docelowa. służy do tego pasek parametrów.

Wszystkie wartości dotyczące aktualnych jednostek wybieramy za pomocą polecenia GRID.

Przesuwamy kursor, aby poprowadzić sygnał, a następnie klikamy lewym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić aktualny segment. Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić ostatni segment i zakończyć prowadzenie ścieżki dla całego sygnału.

Jeżeli polecenie ROUTE jest wciąć aktywne, możemy rozpocząć prowadzenie nowego sygnału. Istnieje wtedy również możliwość zmiany trybu zagięcia pomiędzy dwoma segmentami połączenia. Dokonujemy tego za pomocą prawego klawisza myszy. Próbujemy różne opcje. Ścieżki możemy poprowadzić również w postaci łuków (polecenie SET, parametr Wire_Bend).

Jeśli zmienimy ścieżkę docelową podczas procesu prowadzenia ścieżek wybierając ją z pola combo na pasku parametrów, następne segmenty połączeń będą rysowane na nowej warstwie. Niezbędne przelotki będą wygenerowane automatycznie przez program EAGLE.

W przypadku kończenia ścieżki w tym samym miejscu, w którym znajduje się inna ścieżka i która należy do tego samego sygnału, ale leżącego na innej warstwie, program EAGLE nie ustawi przelotki automatycznie. Aby ją umieścić, podczas kończenia połączenia przytrzymujemy wciśnięty klawisz SHIFT.

Podczas prowadzenia ścieżek program EAGLE za każdym razem wylicza najkrótsze połączenia i pokazuje je przy pomocy połączeń typu airwire.

Do prowadzenia połączeń pod kątem używamy polecenia MITER. możemy go zastosować zarówno w stosunku do linii prostych, jak i do łuków, które będą określane za pomocą promienia. Więcej szczegółów temat poleceń MITER, WIRE, oraz SET znajduje się w pomocy programu.

Wersja Freeware programu EAGLE (Light edition) nie obsługuje pustych przelotek. Jest to związane z tym, iż wersja ta posiada ograniczenia w stosunku do liczby warstw sygnałowych. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w pomocy programu.

Zmiany na płytce

Jeżeli prowadzenie ścieżek na płytce zostanie już zakończone, możemy wprowadzić jeszcze kilka zmian, na przykład:

  • przesuwać i porządkować połączenia oraz elementy za pomocą poleceń MOVE oraz SPLIT
  • zamieniać ścieżki na połączenia typu airwire za pomocą polecenia RIPUP
  • usuwać sygnały za pomocą polecenia DELETE (tylko przy wyłączonym nadzorze Forward&Back Annotation)
  • zamieniać typy obudów za pomocą poleceń CHANGE PACKAGE lub REPLACE (bez modułu Schematic Editor).
  • modyfikować zasady projektowania
  • oddzielać teksty od elementów, aby później możliwe było ich przemieszczanie, obracanie i zmienianie

Skomentuj

*