AD10 – część 1 – Pobieranie i instalacja

5 grudnia 2011, autor: kzmuda

Pobieranie programu

Licencję dla Altium Designer 10 w wersji FREE TRIAL można pobrać ze strony http://go.altium.com/eval-emea.html . Wersja Trial działa przez okres 30 dni. Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem pakietu Altium Designer 10, to sprzedażą tego oprogramowania na terenie Polski zajmuje się firma Evatronix.

Poniżej znajduje się przykładowo wypełniony formularz, potwierdzenie wysłania formularza oraz powiadomienie e-mail. Należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowo, w przeciwnym razie skrypt nie przepuści dalej naszego zgłoszenia. Podobnie podając niepełne dane może zdarzyć się, że nie otrzymamy licencji 30-dniowej.

 

Przykładowo wypełniony formularze rejestracyjny AD10

Formularz rejestracyjny AD10

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy potwierdzenie na e-maila i pozostaje nam tylko oczekiwanie na wygenerowanie licencji. Jedyne, co możemy zrobić jeszcze przed przyjściem licencji, to założyć konto AltiumLive i pobrać instalator AD10. Instalator zajmuje około 7MB. Zakładanie konta i instalację opisano poniżej.

Po kilku dniach zostaje odesłany e-mail ( ja otrzymałem go po 3 dniach) z kluczem licencyjnym oraz instrukcjami, jak postępować, aby zainstalować produkt Altium Designer 10. Uwaga! Już od momentu otrzymania maila z informacją o przyznanej licencji zaczyna nam się liczyć okres 30-dniowy w którym licencja jest ważna. Nieistotne jest kiedy po raz pierwszy uruchomimy Altiuma.

Jeden z pierwszych linków w mailu prowadzi Nas do strony aktywującej konto AltiumLive. Założenie tego konta jest obowiązkowe – dzięki niemu możemy pobrać darmową wersję programu. Na stronie mamy już wypełnione automatycznie pole e-mail (pole nie będzie wypełnione jeśli zakładamy konto przez stronę www, a nie przez kliknięcie w link w mailu). Nasz adres będzie pełnił funkcję loginu na stronie AltiumLive. Poniżej mamy dwie rubryki w których należy wpisać hasło, jakim będziemy posługiwać się podczas logowania do konta.

 

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 1

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 1

Po pierwszym kroku i zdefiniowaniu własnego hasła następuje krok trzeci (drugi jest nieaktywny). Na tym etapie wybieramy „plan”, który do Nas najlepiej pasuje. Do wyboru mamy trzy opcje:

  • Community Member Plan – dla użytkowników, którzy posiadają licencję, ale nie używają bezpośrednio produktu, np. menadżer produktu.
  • License Holder Plan – dla użytkowników posiadających licencję bez subskrypcji.
  • Subscriber Plan – dla użytkowników posiadających licencję oraz subskrypcje pozwalające pobierać aktualizacje produktu.

Myślę, że tutaj najlepiej pasuje opcja środkowa czyli License Holder– tak też zaznaczyłem osobiście.

 

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 3

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 3

 

Etap czwarty, to wybór avatara, czyli obrazka w naszym profilu. W tym miejscu należy wybrać obrazek, który nam się najbardziej podoba.

 

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 4

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 4

Ostatnim krokiem w procesie rejestracji są gratulacje oraz informacja o poprawnie założonym koncie. Z tego miejsca możemy zalogować się do konta poprzez kliknięcie w niebieski klawisz „Sign In To AltiumLive”.

 

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 5

Zakładanie konta AltiumLive - Krok 5

Jeżeli wcześniej nie pobraliśmy programu możemy to teraz uczynić klikając w niebieski przycisk – dzięki temu logujemy się automatycznie na koncie AltiumLive. Możemy też oczywiście zalogować się klasycznie przez stronę http://live.altium.com/. Po zalogowaniu się widzimy komunikat z podziękowaniem za wybranie wersji ewaluacyjnej Altium Designer 10, a poniżej trzy graficzne odnośniki do podstron. Nas interesuje pierwszy odnośnik zatytułowany „Go your own way”, gdzie możemy pobrać instalator AD10.

 

Komunikat powitalny AltiumLive

Komunikat powitalny AltiumLive

Po kliknięciu w pierwszy odnośnik przechodzimy do podstrony z czterema zakładkami. My wybieramy drugą „Grab the trial” pod którą pojawia się wybór czy chcemy pobrać instalator ze strony, czy też zamawiamy wersję na płytach DVD. Ja osobiście wybrałem możliwość pobrania pliku ze strony.

 

Wybór jednej z opcji dostarczenia oprogramowania

Wybór jednej z opcji dostarczenia oprogramowania

Następnie pojawia się kolejna podstrona, na której widzimy trzy niebieskie przyciski. klikamy w drugi: „Download Now” i wybieramy lokalizację na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik. Instalator zajmuje około 7MB, więc nie trzeba czekać zbyt wiele czasu na jego pobranie.

 

Pobieranie AD10

Pobieranie AD10

Po zakończeniu pobierania pliku pozostaje nam go tylko uruchomić i zainstalować program.

Instalacja

Uruchamiamy plik instalatora. Pierwsze okienko, które się ukazuje, to okienko informacyjne. Jesteśmy w nim informowani o tym, że produkt jest chroniony przez prawo oraz jakie są konsekwencje przy nieautoryzowanym rozpowszechnianiu programu lub jego części.

 

Informacja prawna

Instalacja - Krok 1

Po zapoznaniu się z treścią komunikatu klikamy w Next. W drugim kroku mamy możliwość wyboru języka, w którym chcemy przeczytać warunki licencji. Można wybrać: angielski, chiński lub japoński. Wybieramy ten, w którym czujemy się mocniej.

 

Wybór języka dla licencji

Instalacja - Krok 2

Po przeczytaniu licencji musimy wybrać, czy się z nią zgadzamy, czy też nie. Domyślnie zaznaczona jest opcja, iż nie zgadzamy się z warunkami licencji. Jeśli tak jest faktycznie, to możemy jedynie wyjść z instalatora przyciskiem Cancel. Jeżeli wyrażamy zgodę na warunki licencji, to zaznaczamy pole I accept the agreement. Z ciekawości możemy zajrzeć, co kryje się pod przyciskiem Advanced… W okienku, które nam wyskoczy możemy dokonać ustawień proxy oraz wybrać ścieżkę do lokalnego cache’u Altiuma. Sugeruję, aby zostawić wszytko tak jak jest domyślnie.

 

Ustawienia Proxy oraz Cache

Instalacja - Krok 2 - Zaawansowane

Po zatwierdzeniu licencji przechodzimy do następnego etapu. Należy podać swój login (e-mail) oraz hasło – takie samo jak dla konta AltiumLive.

 

Login i hasło do konta AltiuLive

Instalacja - Krok 3

Po zalogowaniu się oprogramowanie pobiera dodatkowe składniki dla instalatora

Instalacja - Krok 4

Instalacja - Krok 4

Instalacja - Krok 5

Instalacja - Krok 5

Instalacja - Krok 6

Instalacja - Krok 6

Instalacja - Krok 7

Instalacja - Krok 7

Jako następne pojawia nam się okno wyboru repozytorium, z którego ma być pobrany Altium. U mnie był aktywny tylko jeden adres i nie mogłem go zmienić na inny. Podobnie było z pozostałymi ustawieniami tj. dotyczącymi wersji produktu i rewizji (wydania).

 

Instalacja - Krok 8

Instalacja - Krok 8

Klikając Next przechodzimy do wyboru modułów, które będą zainstalowane razem z Altiumem. Ja zaznaczyłem wszystkie dostępne. Oczywiście ma to swoje konsekwencje w dłuższym pobieraniu oprogramowania z repozytorium.

 

Wybór modułów do instalacji

Instalacja - Krok 9

Przechodząc dalej wybieramy ścieżkę instalacyjną oraz domyślną, gdzie będą przechowywane dokumenty (projekt).

 

Wybór ściżki instalacyjnej oraz domyślnej na dokumenty

Instalacja - Krok 10

Klikając w Next, przechodzimy do kolejnego okna, w którym to jesteśmy informowani o gotowości do instalacji produktu. Możemy też, klikając w przycisk Back, cofnąć się i sprawdzić czy wszystkie ustawienia na pewno są takie, jakie oczekujemy. Możemy także zrezygnować z instalacji przez kliknięcie w Cancel.

 

Informacja o gotowości do instalacji

Instalacja - Krok 11

Zatwierdzając instalację przez Next, instalator pobiera pliki oprogramowania, a następnie instaluje je na komputerze.

Pobieranie plików programu przez instalator

Instalacja - Krok 12

Instalacja programu

Instalacja - Krok 13

Gdy instalacja dobiegnie końca można uruchomić oprogramowanie. Możemy to zrobić jeszcze z poziomu instalatora zaznaczając opcję Launch Altium Designer. Jeżeli chcemy później uruchomić oprogramowanie, to odznaczamy powyższą opcję. W każdym razie koniec instalacji powinien zostać zwieńczony naciśnięciem przycisku Finish. Tak oto przebrnęliśmy przez proces instalacji. Na testowanie oprogramowania mamy najbliższy miesiąc (jeżeli instalujemy program w ten sam dzień, co otrzymaliśmy licencję).

Skomentuj

*