AD10 – część 3 – Tworzenie i zarządzanie projektem

8 grudnia 2011, autor: kzmuda

W kolejnej odsłonie kursu Altium Designer 10 zaprezentuję zarządzanie projektem oraz plikami w projekcie.

W celu założenia nowego projektu urządzenia elektronicznego należy z menu wybrać następujące polecenie: File->New->Project->PCB Project .

Tworzenie nowego projektu PCB

Nowy projekt

 

W panelu bocznym ukazuje się projekt z domyślną nazwą PCB_Project1.PrjPCB. Nasz nowy projekt nie zawiera jeszcze żadnego dokumentu. Za chwilę to zmienimy, najpierw jednak zapiszmy sam projekt w docelowej lokalizacji. Dodawanie nowych plików do projektu, który jest już zapisany będzie o tyle łatwiejsze, że program automatycznie wskazuje folder do zapisu plików w lokalizacji w której znajduje się sam projekt. Zatem zapiszmy nasz projekt i nadajmy mu nazwę. W tym celu klikamy w przycisk Project na panelu bacznym lub w menu Altiuma File i wybieramy opcję Save Project As…

 

Zapis projektu z panelu bocznego

Zapis projektu z panelu bocznego

 

Zapis projektu z menu File

Zapis projektu z menu File

 

Kolejnym krokiem jest wybranie docelowej lokalizacji dla naszych plików oraz nadanie nazwy dla projektu. Ja nazwałem swój projekt: Projekt_MyElectronics. Po zapisaniu projektu możemy także zapisać naszą przestrzeń pracy, czyli Design Workspace. Będzie pomocny przy odtworzeniu układu projektów nad którymi pracowaliśmy wcześniej. W tym celu należy wpisać swoją nazwę w okienku przy przycisku Workspace. Następnie klikamy w przycisk Workspace i z listy która nam się pokaże wybieramy opcję Save Design Workspace As… i wybieramy lokalizację gdzie plik ma zostać zapisany. Plik Design Workspace najlepiej zapisać jest w takim miejscu w jakim będzie nam go łatwo przywołać np. na pulpicie.

Wybór opcji do zapisu Workspace

Wybór opcji do zapisu Workspace

 

Nadanie nazwy i wybór lokalizacji zapisu Workspace

Nadanie nazwy i wybór lokalizacji zapisu Workspace

Na tym etapie możemy wreszcie przejść do dodania pliku do naszego projektu, a konkretnie pliku ze schematem ideowym. Pliki zawierające schemat ideowy mają rozszerzenie *.SCH. Aby dodać taki plik do projektu klikamy w przycisk Project i wybieramy opcję Add New To Project->Schematic. To samo można osiągnąć wybierając odpowiednie polecenia z górnego paska programu z menu File.

Dodanie schematu do projektu

Dodanie schematu do projektu

 

Po wybraniu powyższego polecenia do projektu zostaje dołączony plik o domyślnej nazwie Sheet1.SchDoc oraz zostaje automatycznie otworzony w głównym oknie programu. W panelu bocznym oprócz tego, że widzimy dodany do projektu nowy plik, możemy zauważyć, że obok nazwy projektu oraz nowo utworzonego pliku znajduje się gwiazdka. Jeszcze dalej na prawo widzimy symbol kartki, która ma teraz kolor czerwony. Oznacza to, że ani projekt ani plik nie jest zapisany. Gdyby przykładowo w tym momencie zamknąć program bez zapisu projektu i pliku to po ponownym uruchomieniu programu zobaczymy projekt bez dołączonego do niego pliku, ponieważ fizycznie on nie istnieje. Gdyby zapisać sam plik bez zapisu projektu to po zamknięciu i otwarciu Altiuma okaże się, że znów nie widzimy pliku w projekcie mimo iż tym razem plik znajduje się w tym samym katalogu co projekt. Ostatnim przypadkiem jaki może tutaj wystąpić to zapisanie projektu i nie zapisanie pliku. Po ponownym otwarciu oprogramowania okaże się, że wyskoczy komunikat mówiący o tym, że w projekcie powinien być plik ale nie można go zlokalizować (nie można bo przecież plik nie istnieje – nie zapisaliśmy go).

 

Nowy schemat oraz nie zapisany projekt

Nowy schemat oraz nie zapisany projekt

 

Wobec powyższego warto jest więc od razu zapisać zarówno schemat jak i projekt. W tym celu możemy kliknąć prawym klawiszem myszki na projekcie w panelu bocznym i z menu, jaki się rozwinie, wybrać opcję Save Project. To samo czynimy na schemacie klikając w Save.

 

Zapisywanie uaktualnionego projektu

Zapisywanie uaktualnionego projektu

 

Oczywiście aby zapisać pliki możemy również skorzystać z przycisku Project znajdującego się na panelu bocznym lub wybrać odpowiednią opcję z paska menu. W ten sposób założyliśmy nowy projekt z pierwszym dokumentem i zapisaliśmy wszystko. Teraz można rozpocząć pracę nad samym schematem.

Skomentuj

*