Kurs EAGLE – Rozdział 2 – Pierwsze spojrzenie na program

21 stycznia 2012, autor: kzmuda

Panel Sterowania (Control Panel)

Po uruchomieniu programu EAGLE, pierwsze co pojawi się na ekranie, to Panel Sterowania (Rys. 2). Okno to umożliwia ładowanie i zapisywanie projektów oraz ustawianie różnych parametrów programu, tak by dalsza praca z nim była prosta i wygodna.

 

Panel sterowania

Rys. 2 - Panel sterowania

 

Po lewej stronie okna znajduje się drzewo katalogów. Aby rozwinąć jeden z nich, wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na interesującej nas gałęzi lub kliknąć raz na znajdujący się obok niej symbol plusa (+). Aby ponownie zamknąć wyświetloną zawartość gałęzi należy kliknąć w umieszczony obok niej symbol minusa (-).

Prawa strona to okno informacji. Zaznaczając dowolny element drzewa (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy) zostanie on podświetlony na kolor niebieski, natomiast w oknie po prawej stronie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na jego temat. Na dolnym pasku natomiast, umieszczona zostaje informacja dotycząca ścieżki dostępu zaznaczonego folderu lub pliku.

Klikając prawym przyciskiem myszy na którejś z gałęzi drzewa uruchamiamy menu kontekstowe. Zawiera ono m.in. takie polecenia jak: drukuj, otwórz, zmień nazwę, kopiuj, usuń, itd. Zawartość menu kontekstowego zmienia się w zależności od rodzaju zaznaczonego elementu.

Poniżej paska tytułu znajduje się pasek menu, w którym zawarte są wszystkie
dostępne funkcje programu. Ich szczegółowy opis przedstawiają poniższe ilustracje.

File (Plik)

File - Plik

Rys. 3 - File (Plik)

 

New (Nowy) – tworzy nowy schemat, płytkę drukowaną, bibliotekę lub cały projekt. Możliwe jest również utworzenie nowego zadania procesora CAM, czy napisanie nowego skryptu

Open (Otwórz) – otwiera istniejący już schemat, płytkę drukowaną lub cały projekt. Istnieje również możliwość edytowania istniejącego już zadania procesora CAM, biblioteki, czy skryptu

Open recent projects (Otwórz ostatnie projekty) – otwiera ostatnio używane projekty

Save all (Zapisz wszystko) – zapisuje wszystkie zmiany

Close projekt (Zamknij projekt) – zamyka aktualnie używany projekt

Exit (Wyjżcie) – zamyka okno i wychodzi z programu

View (Widok)

View - Widok

Rys. 4 - View (Widok)

Refresh (Odśwież)

Sort (Sortuj) – sortuje według nazwy lub według typu

Options (Opcje)

Options - Opcje

Rys. 5 - Options (Opcje)

 

Dierctories (Katalogi) – zawiera informacje na temat katalogów, w których umieszczone są
biblioteki, skrypty, itd.

Backup (Kopia zapasowa) – zawiera ustawienia dotyczące kopii zapasowej, m.in. częstotliwość automatycznego zapisu lub włączanie/wyłączanie funkcji

User interface (Interfejs użytkownika) – zawiera ustawienia dotyczące interfejsu użytkownika, m.in. kolory tła, rozmiary kursora, włączanie/wyłączanie poszczególnych pasków narzędzi

Window (Okno)

przełącza pomiędzy otwartymi oknami programu

Window - Okno

Rys. 6 - Window (Okno)

Help (Pomoc)

Help - Pomoc

Rys. 7 - Help (Pomoc)

 

General (Ogólna) – otwiera ogólną pomoc programu EAGLE

Contents (Zwartość) – otwiera listę tematów pomocy

Context (Kontekst) – otwiera pomoc dotyczącą menu kontekstowego

Control Panel (Panel Sterowania) – otwiera pomoc dotyczącą Panelu Sterowania

Product registration (Rejestracja produktu) – umożliwia zarejestrowanie programu

Produkt information (Informacja o produkcie) – wyświetla informacje dotyczące programu EAGLE

Edytor schematów ideowych (Schematic Module)

Jedną z podstawowych funkcji programu EAGLE jest możliwość rysowania schematów ideowych. Dodatkową zaletą jest fakt, iż schematy te mogą być później bez problemu przeniesione do edytora płytek drukowanych. Dzięki temu projektowanie obwodów za pomocą programu EAGLE staje się proste i przyjemne. Do dyspozycji mamy również bogatą bibliotekę elementów elektronicznych. W zależności od indywidualnych potrzeb możemy ją dowolnie edytować tak, aby praca z programem stała się jeszcze łatwiejsza. Poniższy zrzut ekranu przedstawia okno edytora schematów ideowych (Rys. 8). Aby go uruchomić klikamy kolejno File/New/Schematic w Panelu Sterowania.

Edytor schematów ideowych

Rys. 8 - Edytor schematów ideowych

 

W oknie (odpowiednio od góry) znajdują się:

  • pasek tytułu (title)
  • pasek menu (menu bar)
  • pasek narzędziowy (action toolbar)
  • pasek parametrów dynamicznych i współrzędne elementów (dynamic parametr toolbar)
  • pasek stanu

Z lewej strony okna znajduje się dodatkowo pasek narzędziowy poleceń. Na tym pasku umieszczone są skróty do najważniejszych poleceń zawartych w menu Edycja (Edit), Rysuj (Draw), Widok (View) i Narzędzia (Tools). Szczegółowe rozmieszczenie elementów okna edytora schematów przedstawia poniższy zrzut ekranu (Rys. 9).

Opis edytora schematów

Rys. 9 - Opis edytora schematów

Pasek menu

Pasek menu

Rys. 10 - Pasek menu

 

W pasku menu znajdują się odpowiednio:

File (Plik) – zawiera polecenia dotyczące pliku

New (Nowy)
Open (Otwórz)
Open recent (Otwórz ostatnio używane)
Save (Zapisz)
Save as (Zapisz jako)
Save all (Zapisz wszystko)
Print setup (Ustawienia wydruku)
Print (Drukuj)
CAM Processor (Procesor CAM)
Switch to board (Przejdź do płytki)
Export (Eksportuj)
Script (Skrypt)
Run (Uruchom)
Close (Zamknij)
Exit (Wyjście)

Edit (Edycja) – zawiera polecenia dotyczące edycji

Undo (Cofnij)
Redo (Dalej)
Stop command (Zatrzymaj polecenie)
Add (Dodaj)
Change (Zmień)
Copy (Kopiuj)
Cut (Wytnij)
Delete (Usuń)
Gateswap (Zmiana bramek)
Group (Grupuj)
Invoke (Przywołuj)
Mirror (Lutrzane odbicie)
Miter (Łuk)
Move (Przesuń)
Name (Nazwa)
Paste (Wklej)
Pinswap (Zmiana pinów)
Rotate (Obróć)
Smash (Rozbij)
Split (Podziel)
Value (Wartość)
Net Classes (Klasy sieci)

Draw (Rysuj) – zawiera polecenia dotyczące rysowania

Arc (Łuk)
Bus (Szyna)
Circle (Koło)
Junction (Połączenie)
Label (Etykieta)
Net (Sieć)
Poligon (Wielokąt)
Rect (Prostokąt)
Text (Tekst)
Wire (Obwód)

View (Widok) – zawiera polecenia dotyczące widoku

Grid (Siatka)
Display/hide layers (Wyświetl/ukryj poziomy)
Mark (Zaznaczenie)
Show (Pokaż)
Info (Informacja)
Redraw (Przerysuj)
Zoom to fit (Dopasuj rozmiar do strony)
Zoom in (Powiększ)
Zoom out (Zmniejsz)
Zoom select (Powiększa wybrany obszar)

Tools (Narzędzia) – zawiera polecenia dotyczące narzędzi

ERC (sprawdzanie poprawności połączeń elektrycznych)
DRC (sprawdzanie poprawności zasad projektowania)
Errors (Błędy)

Library (Biblioteka) – zawiera polecenia dotyczące biblioteki

Use (Użyj)
Open (Otwórz)
Update (Uaktualnij)
Update all (Uaktualnij wszystko)

Options (Opcje) – zawiera polecenia dotyczące opcji programu

Assign (Przydziel)
Set (Ustawienia)
User interface (Interfejs użytkownika)

Help (Pomoc) – zawiera pomoc programu

General (Ogólna)
Contents (Zawartość)
Context (Menu kontekstowe)
Schematic Editor (Edytor Schematów)

Pasek narzędziowy poleceń (Schematic Editor)

 

Pasek narzędziowy poleceń

Rys. 11 - Pasek narzędziowy poleceń

Edytor płytek drukowanych (Layout Editor)

    Utworzone wcześniej w Edytorze schematów ideowych projekty możemy w dowolnym momencie przenieść do Edytora płytek drukowanych. Odbywa się to automatycznie po zastosowaniu polecenia z menu file/Switch to board. Istnieje oczywiście również możliwość tworzenia obwodów drukowanych od podstaw. Okno Layout Editror posiada również funkcję automatycznego rozmieszczenia ścieżek na płytce. Aby rozpocząć pracę z Edytorem płytek drukowanych uruchamiamy Panel Sterowania, a następnie klikamy kolejno File/New/Board. Poniższy zrzut ekranu przedstawia okno Edytora płytek drukowanych (Rys. 12).

Edytor PCB

Rys. 12 - Edytor PCB

 

W oknie (odpowiednio od góry) znajdują się:

  • pasek tytułu (title)
  • pasek menu (menu bar)
  • pasek narzędziowy (action toolbar)
  • pasek parametrów dynamicznych i współrzędne elementów (dynamic parametr toolbar)
  • pasek stanu

Z lewej strony okna (podobnie jak w Schematic Module) znajduje się dodatkowo pasek narzędziowy poleceń.. Szczegółowe rozmieszczenie elementów okna Edytora płytek drukowanych przedstawia poniższy zrzut ekranu (Rys. 13).

Opis edytora PCB

Rys. 13 - Opis edytora PCB

 

Pasek menu

Pasek menu

Rys. 14 - Pasek menu

 

W pasku menu znajdują się odpowiednio:

File (Plik) – zawiera polecenia dotyczące pliku

New (Nowy)
Open (Otwórz)
Open recent (Otwórz ostatnio używane)
Save (Zapisz)
Save as (Zapisz jako)
Save all (Zapisz wszystko)
Print setup (Ustawienia wydruku)
Print (Drukuj)
CAM Processor (Procesor CAM)
Switch to schematic (Przejdź do schematu)
Export (Eksportuj)
Script (Skrypt)
Run (Uruchom)
Close (Zamknij)
Exit (Wyjście)

Edit (Edycja) – zawiera polecenia dotyczące edycji

Undo (Cofnij)
Redo (Dalej)
Stop command (Zatrzymaj polecenie)
Add (Dodaj)
Change (Zmień)
Copy (Kopiuj)
Cut (Wytnij)
Delete (Usuń)
Group (Grupuj)
Mirror (Lutrzane odbicie)
Miter (Łuk)
Move (Przesuń)
Name (Nazwa)
Optimize (Optymalizacja)
Paste (Wklej)
Pinswap (Zmiana pinów)
Riplace (Wymiana)
Ripup (Zerwanie)
Rotate (Obróć)
Route (Prowadzenie ścieżek)
Smash (Rozbij)
Split (Podziel)
Value (Wartość)
Design Rulet (Zasady projektowania)
Net Classes (Klasy sieci)

Draw (Rysuj) – zawiera polecenia dotyczące rysowania

Arc (Łuk)
Circle (Koło)
Hole (Otwór)
Poligon (Wielokąt)
Rect (Prostokąt)
Signal (Sygnał)
Text (Tekst)
Via (Przelotka)
Wire (Obwód)

View (Widok) – zawiera polecenia dotyczące widoku

Grid (Siatka)
Display/hide layers (Wyświetl/ukryj poziomy)
Mark (Zaznaczenie)
Show (Pokaż)
Info (Informacja)
Redraw (Przerysuj)
Zoom to fit (Dopasuj rozmiar do strony)
Zoom in (Powiększ)
Zoom out (Zmniejsz)
Zoom select (Powiększa wybrany obszar)

Tools (Narzśdzia) – zawiera polecenia dotyczące narzędzi

ERC (sprawdzanie poprawności połączeń elektrycznych)
DRC (sprawdzanie poprawności zasad projektowania)
Errors (Błędy)
Auto (automatyczne prowadzenie ścieżek)
Ratsnest (Ratsnest)

Library (Biblioteka) – zawiera polecenia dotyczące biblioteki

Use (Użyj)
Open (Otwórz)
Update (Uaktualnij)
Update all (Uaktualnij wszystko)
Options (Opcje) – zawiera polecenia dotyczące opcji programu
Assign (Przydziel)
Set (Ustawienia)
User interface (Interfejs użytkownika)

Help (Pomoc) – zawiera pomoc programu

General (Ogólna)
Contents (Zawartość)
Context (Menu kontekstowe)
Layout Edytor (Edytor Płytek)

Pasek narzędziowy poleceń (Layout Editor)

 

Pasek narzędziowy poleceń (PCB)

Rys. 15 - Pasek narzędziowy poleceń (PCB)

Skomentuj

*