Oferta MyElectronics

W związku ze wzrastającymi kosztami zatrudnienia pracowników, wzrastającymi podatkami, a co za tym idzie spowolnieniem gospodarczym Polskie firmy borykają się z problemem utrzymania stałego personelu technicznego i inżynieryjnego. Coraz częściej firmy decydują się na outsourcing, zlecając wykonanie konkretnego projektu na zewnątrz.

Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom chcemy przedstawić ofertę dla wszystkich firm planujących wprowadzić na rynek nowe urządzenie, czy też w swoich produktach (niekoniecznie typowo elektronicznych) zastosować nowe rozwiązania z zakresu elektroniki. Ponieważ portal MyElectronic skupia ludzi z branży elektronicznej i informatycznej, stanowi on bardzo dobre źródło wiedzy i bazy potencjalnych współpracowników. Portal skupia freelancerów z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu projektów komercyjnych.

Osoby współpracujące z portalem, są w stanie zaoferować następujące świadczenia na rzecz zainteresowanych firm:

 • Wykonanie schematu ideowego urządzenia
 • Wykonanie projektu PCB, zgodnie z wymaganiami EMC
 • Wykonanie prototypu
 • Wykonanie oprogramowania do urządzenia
 • Wykonanie oprogramowania współpracującego z urządzeniem
 • Wykonanie testów na prototypie
 • Ustalenie zakresu wymaganych norm i badań dla wyrobu, aby uzyskać oznakowanie CE
 • Przygotowanie do badań konstruktorskich i normatywnych
 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka dla wyrobu.
 • Zorganizowanie badań konstruktorskich
 • Pomoc podczas przeprowadzania badań konstruktorskich
 • Opracowanie wyników badań konstruktorskich (EMC, R&TTE)
 • Przygotowanie wzoru deklaracji zgodności WE dla wyrobu
 • Wsparcie w innych kwestiach związanych z oznakowaniem CE.

Wykonujemy zlecenia w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie, tak aby do minimum obniżyć różnego rodzaju obciążenia finansowe nie związane bezpośrednio z projektami.

Więcej informacji oraz zapytań ofertowych proszę kierować na adres: kzmuda(at.)myelectronics.pl