Erbetka

Erbetka to wysokiej jakości rozdzielnica budowlana. Jest ona przydatna na każdym placu budowy. Erbetki charakteryzują się bardzo wysoką jakością i starannym wykonaniem.

Popularna erbetka to jeden z elementów sieci elektrycznej. W jej wnętrzu kryją się podzespoły i urządzenia niezbędne do łączenia, przerywania i rozdziału obwodów elektrycznych. Elementy te mogą być stosowane z takimi urządzeniami jak bezpieczniki elektryczne, przekaźniki, liczniki elektryczne czy regulatory.

Dostarczenie zasilania urządzeniom i elektronarzędziom, które znajdują się na budowie jest głównym zadaniem erbetki. Niektóre z tych urządzeń i narzędzi zasilane są prądem trójfazowym. Stąd w erbetce zastosowane zostało nie tylko jednofazowe gniazdo, ale także trójfazowe.

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa erbetki wyposażone są w różne zabezpieczenia. W każdej z nich nie może zabraknąć wyłączników nadmiarowo-prądowych. W wielu oprócz tych standardowo stosowanych wyłączników znajdują się również wyłączniki różnicowoprądowe.