Puszki elektryczne

Puszki elektryczne to elementy znajdujące się w każdej instalacji elektrycznej. Zapewniają one ochronę połączeniom przewodów i są niezbędne, aby instalacja elektryczna działała niezawodnie, a jednocześnie była bezpieczna. To właśnie w puszkach elektrycznych umieszczane są zarówno łączniki, jak i gniazdka. Dzięki puszkom możliwe jest właściwe osadzenie elementów instalacji elektrycznej w ścianie.

Dostępne obecnie puszki elektryczne dzieli się, biorąc pod uwagę sposób osadzenia. Bazując na tym kryterium, wyróżnia się puszki elektryczne natynkowe oraz podtynkowe, które bardzo często określane są również mianem wtykowych. Puszki natynkowe mocowane są na powierzchni ściany, co sprawia, że takie elementy, jak gniazdka mogą odstawiać kilka centymetrów od ściany. Plusem jednak puszek natynkowych jest to, że ich montaż nie wymaga kucia ścian. Puszki podtynkowe są kompletnie niewidoczne. Ukryte są bowiem pod tynkiem. Kiedy jednak zachodzi konieczność jakiejś naprawy, ścianę trzeba kuć. Jest to wada puszek podtynkowych.