Peszel

Jako peszel określa się karbowane rury elektroinstalacyjne. Umieszcza się w niej kable elektryczne, telefoniczne, światłowodowe, a także rury sanitarne. Peszel ma konstrukcję pozwalającą na bezproblemowe tworzenie łuków, co w żaden sposób nie osłabia trwałości rury osłonowej. Stawiając na peszel, można bez najmniejszych komplikacji układać kable w bruzdach wydrążonych w ścianie jeszcze przed otynkowaniem, a także w podłogach przed wykonaniem wylewki.

Peszel sprawdza się również w przypadku instalacji elektrycznej układanej natynkowo, a także wewnątrz tych ścian, które zabudowano płytami gipsowo – kartonowymi. Obecnie w sprzedaży wyróżnia się kilka rodzajów rur osłonowych. To najpopularniejszych zalicza się peszle;-zbrojone;-niepalne;-bezhalogenowe;-ze szwem;-charakteryzujące się odpornością na działanie promieniowania ultrafioletowego. Peszle zbrojone mają dodatkowe wzmocnienia, zaś te niepalne nie wpływają na rozprzestrzenianie się ognia. Peszle bezhalogenowe spalają się w sposób bezpieczny, co znaczy, że podczas spalania tych rur nie powstają szkodliwe gazy.